Vitajte na našej stránke!

!DÔLEŽITÝ OZNAM!

  Od stredy 3. júna Slovensko pristúpilo opäť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Slávenie verejných bohoslužieb s obmedzeným počtom ľudí a za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení zostáva v platnosti. Naďalej zostáva v platnosti tiež dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Keďže stále platia pre koronavírus viaceré obmedzenia, účasť na svätej omši je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: odporúčam, aby svoju prítomnosť na bohoslužbách zvážili starší veriaci a chronicky chorí.
    V nedeľu bývajú sväté omše vo farskom kostole o 8.00 hod. a o 10.05 hod. s tým, že starší veriaci a veriaci v rizikových skupinách nech prednostne využijú svätú omšu so začiatkom o 08.00 hod. V týždni pokračujeme v doterajšom režime. Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, v našom kostole počas bohoslužieb môže byť max. 16 ľudí (vrátane asistencie: lektor, miništrant, služba) podľa stanovených podmienok:

 

INFORMÁCIE

  • Svätý vrch Athos prvýkrát v svojej tisícročnej histórii otvoril brány verejnosti, hoci výlučne virtuálne. Pred niekoľkými dňami boli spustené webové stránky, ktoré umožňujú 360º prehliadku tohto posvätného miesta východného pravoslávia. Kliknite na obrázok:

                                        

Modlitba za našu farnosť:
Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.

Webová stránka s obsiahnutými údajmi a informáciami môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo nemusí byť aktualizovaná. Údaje teda nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované. Relevantné je to, čo sa vyhlási v nedeľu pri svätých omšiach vo farských oznamoch.