Birmovanci

 

V nedeľu 12.2. 2023 po sv. omši o 10.30 hod. bude v kostole stretnutie birmovancov a aspoň jedného rodiča ohľadom duchovnej obnovy Otcovo srdce.

 

Vyhlasujem nový kurz prípravy na sviatosť birmovania pre stredoškolskú mládež. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii od nedele 13.11. 2022. Prihlásiť sa treba do 15.12. 2022.

Kliknutím na tento odkaz si dohodnite stretnutie s kňazom na farskom úrade.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbPZBvx-IoFDro0QkybAa4CNyxmBIhLj/edit#gid=695777665