Insígnie

 

Erb tvorí v modrom štíte pár strieborných krídel, prevýšený zlatou listovou korunou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.
Erb farnosti vyjadruje farské patrocínium Narodenia Panny Márie – Kráľovnej anjelov. Pannu Máriu symbolizuje zlatá koruna. Symbolom anjelov sú dve strieborné krídla. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky kňazovi v hodnosti farára a farnosti.

Erb

erb fararnosti - farebný menší

 

Zástava

zástava farnosti