Kontakt

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová
013 61 Kotešová 530

Tel.: 041/55 75 636
E-mail: kotesova@fara.sk

Úradné hodiny: Pondelok 16:00-16:30 (okrem 7.8.; 21.8. a 28.8.)

Číslo farského účtu: SK51 0900 0000 0000 7651 3267