Kostol

 

Kostol v Kotešovej postavili v roku 1592 a zasvätili ho Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej anjelov (rovnaké patrocínium mal i starý kostolík vo Frivalde – dnes Rajecká Lesná).
Postavený je však na starších základoch.
Vežu postavil v roku 1641 J. Nicolini, staviteľ rodiny Hrabovských. Situovaný je na návrší nad dedinou, v strede cintorína. Má jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom. Na nárožiach sú oporné piliere. Veža je zakončená stanovou strechou. Vstupný polkruhový portál má na vrchole kamenné ostrie a na bokoch ružice. Nad portálom je umiestnený erb rodiny Hrabovských. Zvony sú z roku 1589 a 1821.

———————————————————————————–

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Oblazove:

Kaplnka v Oblazove bola postavená v roku 1942. Zasvätená je Nanebovzatiu Panny Márie.